สำหรับโรงแรมในแบรนด์ MARRIOTT BONVOY™:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ THE TIME IS NOW (“โปรโมชั่น”)

  1. ห้องอภินันทนาการแบบมาตรฐานหนึ่ง (1) ห้องสำหรับหนึ่ง (1) คืนสำหรับทุก ๆ ห้องพักสิบห้า (15) คืนต่อเนื่องที่ชำระเงินแล้ว โดยคืนเข้าพักแบบต่อเนื่องที่ชำระเงินแล้วดังกล่าวจะต้องจองระหว่างช่วงจัดกิจกรรมในโครงการ และไม่เกินสิบ (10) คืนเข้าพักเป็นอภินันทนาการต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการภายใต้ข้อตกลงสำหรับกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือ
  2. ฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าพักแบบหมู่คณะหนึ่ง (1) ท่านโดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสำหรับคณะผู้เข้าพักทุก ๆ สิบ (10) ท่านที่เข้าร่วมงานและชำระเงินแล้ว (ใช้ได้กับแพคเกจการประชุมเท่านั้น และไม่มีผลกับห้องพัก) หรือ
  3. สามารถรับคะแนนเป็นสองเท่าสำหรับกิจกรรมที่ร่วมโครงการสุงสุด 30,000 คะแนน Marriott Bonvoy Point ต่อกิจกรรม

* “สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ” หมายถึงสถานประกอบการภายใต้แบรนด์ Marriott International, Inc. หรือหน่วยงานในสังกัด (“Marriott”) ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคบางแห่งซึ่งเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้  โปรโมชั่นขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจัดบริการของสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ  คุณสามารถติดต่อกับสถานประกอบการเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้  *ดูรายชื่อแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโรยัลตี้โปรแกรม ในข้อ 1.2 “สถานประกอบการและแบรนด์ที่เข้าร่วม”

“ระยะเวลาจัดแคมเปญ” สำหรับแคมเปญนี้พิจารณาจากพื้นที่ให้บริการของสถานประกอบการที่เข้าร่วม สำหรับการจองในสถานประกอบการในเอเชียแปซิฟิค ยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่ กรอบเวลาการจองจะอยู่ระหว่าง 22 มกราคม 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2021 และจะต้องจัดงานจริงก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2022 สำหรับการจองในสถานประกอบการในจีนแผ่นดินใหญ่ กรอบเวลาการจองจะอยู่ระหว่าง 22 กุมภาพันธ์ 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2021 และจะต้องจัดงานจริงก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2022 อาจมีข้อจำกัดตามช่วงวันหยุดเทศกาล

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. ลูกจ้างของรัฐ เจ้าพนักงานหรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของหน่วยงานรัฐ หรือส่วนงานหรือองค์กรภายใต้การควบคุม (ทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยหน่วยงานรัฐที่ทำการจองในนามของหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของตน
  2. ลูกจ้างหรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของหน่วยงานของรัฐหรือที่กำกับดุแลโดยรัฐ (“SOE”) ที่ทำรายการจองในนามของหน่วยงานต้นสังกัดของตนเองหรือ
  3. คนกลางที่ทำรายการจองในนามของหน่วยงานรัฐหรือ SOE หรือหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยหน่วยงานของรัฐ

สมาชิกรายบุคคล  เฉพาะบุคคลทั่วไปเท่านั้นที่สามารถลงทะเบียนในโครงการ Marriott Bonvoy Program และบุคคลทั่วไปเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใน Marriott Bonvoy  ห้ามองค์กรหรือหน่วยงานถือครองบัญชีผู้รับริการ Marriott Bonvoy และไม่สามารถสะสมคะแนนหรือไมล์ในกิจกรรมภายใต้ Marriott Bonvoy ได้

เงื่อนไขเพิ่มเติม  สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะต้องยอมรับว่าตนเองมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในการสะสมคะแนนหรือไมล์สำหรับกิจกรรมใน Marriott Bonvoy ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมาย นโยบายเกี่ยวกับของกำนัลและสิทธิพิเศษต่าง ๆ  สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทหรือหน่วยงานเกี่ยกับโครงการโรยัลตี้ ทั้งนี้หากนโยบายดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสำคัญ  สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้นายจ้าง ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องและ/หรือลุกค้าทราบคะแนนหรือไมล์ที่ได้รับจากกิจกรรมภายใต้ Marriott Bonvoy นี้

© 2021 Marriott International, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Back to Offer